Amİsos Tarİhİ

Eski Samsun (Amisos) yöresindeki araştırlamalarda ortaya çıkan buluntular yörewdeki ilk insan yerleşimlerinin M.Ö. 4000 - 3200 Geç Kalkolitik ve M.Ö. 3200 - 2100 Erken Tunç Çağı'nda gerçekliştiğini gösteriyor. Tekkeöy,Dündartepe,İkiztepe'de yapılan bilimsel kazılarbu döenemde yerleşimlerin küçük ahşap evler ile küçük topluluklar biçiminde olduğunu gösteriyor. Avcılık,balıkçılık, hayvancılıkla uğraşan; kumaş dokumayı ve deri işlemeyi bilen bu insanlar öceleri saf bakırdan sonra arsenli bakırdan alet, silah ve takı yapıyorlardı.
Amisos kenti bugünkü Samsun'un 3 km batısında, Torman Tepe ile onun doğu yamaçlarında yer almaktaydı. Antik yazarlara göre Amisos M.Ö. 6. yüzyılda kuruldu ve varlığını M.S. 12. yüzyıla kadar sürdürdü. Amisos yöredeki verimli ovaların ürünleriyle desteklenen üretimi ile geniş bir bölgenin ticaret yoluyla Karadeniz'e açılan bir kapısı olarak doğdu, gelişti ve tarih boyunca da böyle yaşadı. Amisos'un mirasçısı Samsun bugün de aynı konumunu koruyor... devamı

Galerİye Gİt