Baruthane Tümülüslerİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın desteğiyle Baruthane Tümülüsleri adıyla anılan iki yığma tepenin altında bulunan mezarlar 2004,2005 ve 2006 yıllarında kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarıldı.

Amİsos Tarİhİ

Eski Samsun (Amisos) yöresindeki araştırlamalarda ortaya çıkan buluntular yörewdeki ilk insan yerleşimlerinin M.Ö. 4000 - 3200 Geç Kalkolitik ve M.Ö. 3200 - 2100 Erken Tunç Çağı'nda gerçekliştiğini gösteriyor. Tekkeöy,Dündartepe,İkiztepe'de yapılan bilimsel kazılarbu döenemde yerleşimlerin küçük ahşap evler ile küçük topluluklar biçiminde olduğunu gösteriyor. Avcılık,balıkçılık, hayvancılıkla uğraşan; kumaş dokumayı ve deri işlemeyi bilen bu insanlar öceleri saf bakırdan sonra arsenli bakırdan alet, silah ve takı yapıyorlardı. Amisos kenti bugünkü Samsun'un 3 km batısında, Torman Tepe ile onun doğu yamaçlarında yer almaktaydı. Antik yazarlara göre Amisos M.Ö. 6. yüzyılda kuruldu ve varlığını M.S. 12. yüzyıla kadar sürdürdü. Amisos yöredeki verimli ovaların ürünleriyle desteklenen üretimi ile geniş bir bölgenin ticaret yoluyla Karadeniz'e açılan bir kapısı olarak doğdu, gelişti ve tarih boyunca da böyle yaşadı. Amisos'un mirasçısı Samsun bugün de aynı konumunu koruyor. Ne yazık ki, Amisos'un yer aldığı Toroman Tepe 1954-56 yılları arasında Amerikan radar sisteminin yapımı sırasında düzleştirildi ve birçok kalıtıda yok edildi. bugün askeri yasak bölge olan alan içinde, Geç Roam dönemine tarihlenen bir çok döeşeme mozaiği, çeşitli sütun başlıklar ve sarnış bulunmaktadır. Amisos tarihi, Baruthanedeki iki yığma tepenin altında bulunan mezarlarda yapılan kurtarma kazıları ve arkeolojik park düzeniyle daha da aydınlanıyor. Amisos kenti bugünkü Samsun'un 3 km batısında, Torman Tepe ile onun doğu yamaçlarında yer almaktaydı. Antik yazarlara göre Amisos M.Ö. 6. yüzyılda kuruldu ve varlığını M.S. 12. yüzyıla kadar sürdürdü. Amisos yöredeki verimli ovaların ürünleriyle desteklenen üretimi ile geniş bir bölgenin ticaret yoluyla Karadeniz'e açılan bir kapısı olarak doğdu, gelişti ve tarih boyunca da böyle yaşadı. Amisos'un mirasçısı Samsun bugün de aynı konumunu koruyor.

Our latest special offers,
straight to your inbox

Stay up to date with the latest specials from Base Hotel. Subscribe and save on your next stay.

Continue browsing site